Nieuws

 • Bewust & Bekwaam een CGI afnemen

  Online training CGI voor examinatoren MBO

  Lees meer
 • Coronacrisis en verantwoord diplomabesluit MBO

  Hoe nemen we in deze tijd van de coronacrisis nog een verantwoord diplomabesl...

  Lees meer
Meer nieuws

Certificering soorten examenfunctionarissen

Hieronder staan de diverse rollen beschreven die gecertificeerd kunnen worden. Per rol staat beschreven wat de eisen zijn. Het gehele proces en eisen staan in het certificatieschema. Klik hier voor de download

 • Praktijk / onderwijs Assessor

  Van de Praktijk / onderwijs Assessor  wordt verwacht dat hij bij de kandidaten een inschatting van hun competenties en vakbekwaamheid kan maken; juist vanuit de positie van het bedrijfsleven maar met de 'bril' van het onderwijs. Hij past daarbij de voor dat moment meest geschikte beoordelingsvormen en beoordelingsinstrumenten toe. Het objectieve oordeel van de Assessor is een waardering van de competenties van kandidaten in de context van hun (toekomstige) taak of functie. Daarbij kent hij de geldende procedures en zijn rol daarin.
  De Praktijk / onderwijsassessor dient uit het certificatieschema aan te tonen dat hij de volgende zaken beheerst:
  • Basisdeel; In zijn geheel
  • Profieldeel; Keuze uit een van de drie onderdelen (PvB, CGI of Portfoliobeoordeling)
  • Keuzedeel; keuzedeel 1 (verdieping praktijkexamen (examen van examenleverancier)
 • Praktijk / Onderwijsassessor Plus

  Van de Praktijk / onderwijs Assessor Plus  wordt verwacht dat hij bij de kandidaten een inschatting van hun competenties en vakbekwaamheid kan maken; juist vanuit de positie van het bedrijfsleven maar met de 'bril' van het onderwijs. Hij past daarbij de voor dat moment meest geschikte beoordelingsvormen en beoordelingsinstrumenten toe. Het objectieve oordeel van de Assessor is een waardering van de competenties van kandidaten in de context van hun (toekomstige) taak of functie. Daarbij kent hij de geldende procedures en zijn rol daarin.
  De Praktijk / onderwijsassessor Plus dient uit het certificatieschema aan te tonen dat hij de volgende zaken beheerst:
  • Basisdeel; In zijn geheel
  • Profieldeel; Een keuze van twee profieldelen (PvB, CGI en beoordelen portfolio)
  • Keuzedeel; Keuzedeel één (gebruik materiaal examenleverancier,  twee (Mix van beoordelingsvormen), of vier het maken van een werkopdracht (kaderexamen).
 • EVC-Assessor

  De rol van de assessor en de begeleider zijn in een EVC-procedure gescheiden. De assessor speelt vooral een rol in de fase van het beoordelen; het waarderen van competenties. De begeleider (ook vaak portfoliobegeleider genoemd) speelt vooral een rol tijdens de eerste stappen van de EVC-procedure (voorlichting en begeleiding bij de fase van het herkennen van de competenties). Om belangenconflicten te vermijden, dienen de rollen van de begeleider en de assessor gescheiden te zijn. Er wordt aanbevolen met minimaal twee assessoren te werken in een EVC-procedure. Op deze wijze wordt de intersubjectiviteit bevorderd. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening/de waardering van één persoon, maar van twee. Eén van de assessoren kan afkomstig zijn uit het desbetreffende werkveld en de andere assessor uit bijvoorbeeld de onderwijsinstelling die betrokken is bij de uitvoering van de EVC-procedure.
  De EVC assessor dient uit het certificatieschema aan te tonen dat hij de volgende zaken beheerst:
  • Basisdeel in zijn geheel
  • Profieldeel twee profieldelen
  • Keuzedeel keuzedeel 3 (EVC assessor / rapportage)
 • Auditor MBO

  De auditor MBO is het velengstuk van de examencommissie. Hij beoordeeld een onderwijsteam op de uitvoering van en invulling van het beoordelingskader MBO BVE.
  De Auditor dient uit het certificatieschema aan te tonen dat hij de volgende zaken beheerst:
  • Basisdeel in zijn geheel
  • Profieldeel twee profieldelen
  • Keuzedeel keuzedeel 5 (Auditor)
 • Taal-assessor Nederlands

  Een organisatie dient er voor te zorgen dat de beoordelingen van een taalassessment valide en betrouwbaar tot stand komen. Van de taalassessor wordt verwacht dat hij aan de hand van vastgestelde criteria de taalvaardigheid van de kandidaten kan beoordelen. De taalassessor past daarbij de voor dat moment meest geschikte beoordelingsvormen en beoordelingsinstrumenten toe. Het certificaat taalassessor is bestemd voor functionarissen van organisaties die zich bezighouden met het beoordelen van taalvaardigheden Nederlands  van personen in relatie tot een taak of functie. Het beoogde resultaat van het (her)certificeringsproces is een uitslag met betrekking tot de bekwaamheidseisen van de kandidaat taalassessor.
  De Taalassessor dient uit het certificatieschema aan te tonen dat hij de volgende zaken beheerst:
  1. Basisdeel
   1. in zijn geheel
  2. Profieldeel
   1. twee profieldelen
  3. Keuzedeel
   1. keuzedeel 6 of 7 (taalassessor generiek / beroepsspecifiek)
 • Taal-assessor Moderne vreemde taal

  Een organisatie dient er voor te zorgen dat de beoordelingen van een taalassessment valide en betrouwbaar tot stand komen. Van de taalassessor wordt verwacht dat hij aan de hand van vastgestelde criteria de taalvaardigheid van de kandidaten kan beoordelen. De taalassessor past daarbij de voor dat moment meest geschikte beoordelingsvormen en beoordelingsinstrumenten toe. Het certificaat taalassessor is bestemd voor functionarissen van organisaties die zich bezighouden met het beoordelen van taalvaardigheden MvT van personen in relatie tot een taak of functie. Het beoogde resultaat van het (her)certificeringsproces is een uitslag met betrekking tot de bekwaamheidseisen van de kandidaat taalassessor.
  De Taalassessor MvT dient uit het certificatieschema aan te tonen dat hij de volgende zaken beheerst:
  1. Basisdeel
   1. in zijn geheel
  2. Profieldeel
   1. twee profieldelen
  3. Keuzedeel
   1. keuzedeel 7 of 8 (Taalassessor MvT generiek / beroepsspecifiek)
 • Toetsconstructeur

  Een examenconstructeur ontwikkelt examens waarmee kandidaten beoordeeld worden op hun kennis, vaardigheden of competenties. De examens dienen te voldoen aan de beschrijving in het examenplan en aan de gestelde kwaliteitseisen.
  De toetsconstructeur voert zijn werkzaamheden uit voor organisaties die voor opdrachtgevers toetsen en/of examens construeren of in eigen beheer toetsen
  aan derden aanbieden. De constructeur werkt samen met andere constructeurs of inhoudelijk deskundigen. Afstemming over de inhoud en de vorm is een onderdeel van het werk van de toetsconstructeur.
  Zie Certificatieschema examenconstructeur
 • Toetsvaststeller

  Een toetsvasteller stelt de ontwikkelde examens waarmee kandidaten beoordeeld worden op hun kennis, vaardigheden of competenties vast. De examens dienen te voldoen aan de beschrijving in het examenplan en aan de gestelde kwaliteitseisen.
   
  De toetsvaststeller voert zijn werkzaamheden uit voor organisaties die voor opdrachtgevers toetsen en/of examens vaststellen en aan derden aanbieden. De vaststeller werkt samen met andere vaststellers en constructeurs of inhoudelijk deskundigen. Afstemming over de inhoud en de vorm is een onderdeel van het werk van de toetsvaststeller.

   

 • Examencommissie

  Iedere examencommissie wordt benoemd door het bevoegd gezag en heeft een aantal wettelijk bepaalde taken en bevoegdheden: borgen van de kwaliteit, vaststellen van exameninstrumenten, diplomeren, verlenen vrijstellingen, handelen bij onregelmatigheden, fraude en klachten en het opstellen van een jaarverslag. Om deze processen te borgen verzorgen wij een certificatietraject van de examencommissie -lid, -secretaris en -voorzitter.

De certificering verloopt via de beschreven procedure (lees hier). Certiforce werkt met open badges. Voor ieder onderdeel waarvoor u gecertificeerd bent ontvangt u een badge. het is ook mogelijk om badges die u via een andere weg heeft ontvangen te gebruiken voor uw certificering. Informatie m.b.t. Open Badges volgt spoedig.

Nieuws

 • Bewust & Bekwaam een CGI afnemen

  Online training CGI voor examinatoren MBO

  Lees meer
 • Coronacrisis en verantwoord diplomabesluit MBO

  Hoe nemen we in deze tijd van de coronacrisis nog een verantwoord diplomabesl...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Certiforce b.v.
Klootsemastraat 1
7009 CE Doetinchem

0314-820250
 • Advies

  Advies

  Wilt u weten hoe ‘inspectieproof’ uw examens zijn? Laat onze adviseurs uw examenproces kritisch onder de loep nemen door....

  Lees meer
 • Training

  Training

  Wij verzorgen praktijkgerichte trainingen voor uw examenfunctionarissen; assessoren, praktijkopleiders, toetsconstructeurs....

  Ga naar training
 • Certificering

  Certificering

  Al uw exameninstrumenten, -processen en -functionarissen gecertificeerd / gevalideerd door Certiforce. Wij zijn benoemd....

  Ga naar certificering
 • Petra Dobbe - ID College, MBO Rijnland

  "Certiforce verzorgt al jaren de certificeringen van onze medewerkers. Dit altijd in goed overleg met het juiste maatwerk."

  Petra Dobbe - ID College, MBO Rijnland
 • Saartje Jansen, SUMMA College

  "Kwaliteit van examinering heeft onze focus. Certiforce ondersteunt ons hierbij."

  Saartje Jansen, SUMMA College
 • Ada Coco (ROC van Amsterdam)

  "Certiforce certificeert onze auditoren zodat ook wij aan de hoogste kwaliteitsnorm voldoen."

  Ada Coco (ROC van Amsterdam)
 • drs. Rob Swager SBB academy

  "Wij werken als SBB academy samen met Certiforce als het gaat om training van onze adviseurs in de rol van beoordelaars."

  drs. Rob Swager SBB academy
 • ROC RIVOR

  "Certiforce is al jaren onze partner als het gaat om advies, training en certificering"

  ROC RIVOR
 • BisBee

  "Door de certificering van onze taalassessoren creëren we meerwaarde voor onze examens"

  BisBee

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.